Peak: Art in the Black Mountains / Celf yn y Mynyddoedd Duon

Illumine

illumine image

Illumine is a digital training project for young people (16-25yrs) supporting them to digitally record, through a variety of techniques, the places, people, heritage and environment of the protected landscape of the Brecon Beacons National Park and wider Brecknockshire region.

illumine image

Mae Illumine yn brosiect cynhyrchu digidol i bobl ifanc (16-25 oed), sy’n rhoi cymorth iddynt recordio’r lleoedd, pobl, treftadaeth ac amgylchedd y tirlun a ddiogelir ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac ardal ehangach Sir Frycheiniog, drwy amrywiaeth o dechnegau digidol.

Illumine Associate Producer

We are seeking an Associate Producer to provide artistic leadership for the Illumine digital arts training project and to ensure its successful delivery.

The appointee will work in close partnership with Peak staff (including Peak Illumine Project Coordinator, Participation Manager and Digital Manager) and will oversee development, planning, managing, co-ordination and evaluation. They will foster and maintain strong relationships with the team of professional artists, the Image-Makers, community members and with Powys staff including Museum and Library services staff at y Gaer.

The deadline for applications is 10am, Tuesday 3rd April. All applications will be acknowledged on receipt. Interviews will take place w/b 9th April.

More information and how to apply

Cynhyrchydd Cyswllt 'Illumine'

Rydym yn chwilio am Gynhyrchydd Cyswllt i gynnig arweinyddiaeth artistig i’r prosiect hyfforddi celfyddydau digidol ‘Illumine’ ac i sicrhau llwyddiant y prosiect.

Bydd yr un a benodir yn gweithio’n agos â staff ‘Peak’ (gan gynnwys Cydlynydd Prosiect ‘Peak Illumine’, Rheolwr Cyfranogiad a’r Rheolwr Digidol) a bydd yn goruchwylio’r gwaith datblygu, cynllunio, rheoli, cydlynu a gwerthuso. Bydd yn meithrin a chadw cysylltiadau cryf â thîm o artistiaid proffesiynol, y crewyr delweddau, aelodau’r gymuned a staff Powys, gan gynnwys staff gwasanaethau’r Amgueddfa a’r Llyfrgell yn y Gaer.

Y dyddiad cau ymgeisiadau ydy 10yb, Dydd Mawrth y 3ydd o Ebrill. Bydd cydnabyddiaeth o bob ymgais pan ddelo. Cynhelir y cyfweliadau yn ystod yr wythnos sydd yn cychwyn ar y 9fed o Ebrill

Fwy o wybodaeth a sut i wneud cais am y swydd